SAMURAI SPIRITS Kengoshu Kamui ~featuring Toshihiro Nakanishi~" February 18 at Aoba no Mori Koen Geijutsu Bunka Hall!